Wyznacz Specjalną Strefę Rewitalizacji

Przewiń w dół
Opublikowano:

Wyznacz Specjalną Strefę Rewitalizacji

W sytuacji gdy przewiduje to gminny program rewitalizacji, można wyznaczyć (tylko na obszarze rewitalizacji) Specjalną Strefę Rewitalizacji. Ustawodawca wskazuje, że wyznaczenie Strefy ma służyć zapewnieniu sprawnej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Jest to więc kontynuacja działań podejmowanych na szczeblu gminnego programu rewitalizacji. Strefa może być wyznaczona maksymalnie na okres 10 lat (może zostać wyznaczona na okres krótszy).

Uchwała wyznaczająca Specjalną Strefę Rewitalizacji może wprowadzać ograniczenia lub zupełne zakazy dotyczące wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Z jednej strony mogą to być ograniczenia takie, jak w uchwale wyznaczającej obszar rewitalizacji, a z drugiej strony mogą to być zakazy węższe lub szersze. Wszystko zależeć będzie od oceny podjętej przez radę gminy. Należy pamiętać, że jeżeli Specjalna Strefa Rewitalizacji nie zostanie wyznaczona w ciągu dwóch lat od wejścia w życie uchwały wyznaczającej obszar rewitalizacji, to zakazy i ograniczenia zawarte w tej ostatniej tracą swoją moc. Wyznaczenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji jest więc również przedłużeniem poprzednich zakazów i ograniczeń związanych z procesem rewitalizacji.

Wyznaczenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji stanowi też jedyny sposób przedłużenia trwania ustanowionego na rzecz gminy – w ramach obszaru rewitalizacji – prawa pierwokupu.

Dowiedz się więcej:

https://iusnetpl.wordpress.com/tag/specjalna-strefa-rewitalizacji/ (dostęp: 20.09.2017)

Czy artykuł był pomocny?