Wykorzystaj Specjalną Strefę Rewitalizacji

Przewiń w dół
Opublikowano:

Wykorzystaj Specjalną Strefę Rewitalizacji

Poza możliwością ograniczenia w uchwale dotyczącej Specjalnej Strefy Rewitalizacji wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu mogą wystąpić jeszcze inne konsekwencje ważne dla władz gminnych. Po pierwsze, roboty budowlane związane z realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych stanowią podstawę do nakazania lokatorom lokali z mieszkaniowego zasobu gminy opróżnienia tychże lokali na czas wykonywania robót. Po drugie, przy okazji wywłaszczeń nieruchomości w związku z realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych znacznie szybciej można ustalić krąg stron tych postępowań (tylko na podstawie danych w księgach wieczystych lub w katastrze nieruchomości). W obu przypadkach ułatwienia dla władz gminnych wynikają z wyznaczenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji i dotyczą tylko nieruchomości nią objętych.

Wart dodać, że względem nieruchomości położonych na obszarze Strefy gmina może udzielić właścicielom lub użytkownikom wieczystym dotacji (w wysokości do 50% nakładów koniecznych), m.in. na prace konserwatorskie i prace restauratorskie. Jednak nie mogą one dotyczyć nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

Dowiedz się więcej:

http://uml.lodz.pl/rewitalizacja (dostęp: 20.09.2017)

http://gdynia.pl/bip/sprawy-do-zalatwienia,166/dotacja-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-i-roboty-budowlane,373997 (dostęp: 20.09.2017)

Czy artykuł był pomocny?