Ustal stan zachowania i sprecyzuj zalecenia konserwatorskie

Przewiń w dół
Opublikowano:

Ustal stan zachowania i sprecyzuj zalecenia konserwatorskie

Na podstawie oględzin dokonuje się oceny stanu zachowania. Specjalista badający obiekt musi ocenić, czy struktura zabytku nie została naruszona. W karcie ewidencyjnej opisuje się wszelkie ubytki substancji zabytkowej, ocenia się strukturę materiału, wpływ czynników atmosferycznych oraz ewentualnych drobnoustrojów. Ocena ta staje się podstawą do sprecyzowania potrzeb konserwatorskich. W zależności od stanu zachowania zabytku zaleca się wykonanie zabiegów zabezpieczających obiekt przed ewentualnymi czynnikami niszczącymi lub wykonanie prac konserwatorskich. W karcie ewidencyjnej często określa się także zakres niezbędnych zabiegów oraz jak pilne jest ich wykonanie.

Czy artykuł był pomocny?