Sprawdź dotychczasowe doświadczenia związane z ujęciem dziedzictwa w programowaniu rozwoju

Przewiń w dół
Opublikowano:

Sprawdź dotychczasowe doświadczenia związane z ujęciem dziedzictwa w programowaniu rozwoju

W ramach tego kroku poszukujemy odpowiedzi na następujące pytania:

  • Czy gmina spełnia ustawowy obowiązek i posiada opracowany Gminny program opieki nad zabytkami?
  1. Jeśli tak, w którym roku został opracowany, czy jest monitorowany, czy wymaga aktualizacji? Na ile posiadany GPOZ odpowiada wytycznym opracowanym przez NID?
  2. Jeśli nie, co jest przyczyną niespełnienia obowiązku ustawowego (brak wiedzy, niewystarczające środki finansowe, nie traktowanie dziedzictwa, jako czynnika rozwoju i obszaru tematycznego procesów zarządzania)?
  • W jakich dokumentach zapisywane są (były) cele rozwoju związane z dziedzictwem? W jakich obszarach strategicznych gminy mieści się dziedzictwo (np. turystyka, rozwój kapitału społecznego, promocja, marketing terytorialny)?

Na tym etapie otrzymujemy więc odpowiedź na pytanie, czy system zarządzania dziedzictwem był wyodrębniony z systemu zarządzania rozwojem (tworzył osobny podsystem zarządzania, czyli istniał osobny dokument, w którym zapisano cele odnoszące się do dziedzictwa, np. gminny program ochrony zabytków – GPOZ, strategia zarządzania dziedzictwem).

Czy artykuł był pomocny?