Zrealizuj działania

Przewiń w dół
Opublikowano:

Zrealizuj działania

Niezależnie od przedmiotu dialogu w jego efekcie powinien powstać plan wykonawczy lub też jego założenia należy tak sformułować, by uczestnicy procesu mogli znaleźć dla siebie miejsce w realizacji określonych zadań. Nie zawsze wykonawcą przyjętego programu czy projektu musi być wyłącznie gmina (urząd gminy lub jej jednostki organizacyjne). Udział mieszkańców w planowaniu, ich zaangażowanie i uwzględnienie ich autorskich pomysłów mogą sprawić, że w znacznie większym stopniu poczują się oni współodpowiedzialni za wdrożenie zaplanowanych działań i okażą większą gotowość do aktywnego włączenia się w realizację.

Współpraca może mieć różne formy:

  • współpraca z organizacjami pozarządowymi,
  • partnerstwo trójsektorowe,
  • zaangażowanie wolontariuszy,
  • spółdzielnia socjalna osób prawnych,
  • partnerstwo publiczno-prywatne.

Do realizacji przyjętego planu można też wykorzystać inne dostępne narzędzia współpracy i zaangażowania mieszkańców, takie jak:

  • inicjatywa lokalna,
  • fundusz sołecki,
  • budżet obywatelski.

Realizacji przyjętego planu lub harmonogramu powinno towarzyszyć bieżące monitorowanie działań – weryfikacja, czy działania są realizowane zgodnie z przyjętymi ustaleniami, czy sposób ich wdrożenia nie wymaga zmian i modyfikacji, a jeśli tak, to jakich. Może się okazać, że w toku realizacji pojawią się nowe możliwości lub utrudnienia, które trzeba uwzględnić w realizacji działań. Potrzebne więc będzie elastyczność i otwartość na zmiany, które pozwolą osiągnąć najlepszy efekt.

Czy artykuł był pomocny?