Przygotuj projekt uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji – części obowiązkowe

Przewiń w dół
Opublikowano:

Przygotuj projekt uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji – części obowiązkowe

W projekcie uchwały rady gminy konieczne jest dokładne wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Załącznikiem do uchwały będzie mapa w skali co najmniej 1:5000 sporządzona z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – treści mapy ewidencyjnej. Na tej mapie musi zostać wyznaczony zarówno szerszy obszar zdegradowany, jak też sam obszar rewitalizacji.

Ponadto w uzasadnieniu do uchwały warto wskazać, z jakich powodów obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji zostały wyznaczone, jaką powierzchnię obszaru gminy obejmuje obszar rewitalizacji i jaki procent mieszkańców gminy zamieszkuje ten obszar (przy obszarze zdegradowanym nie ma tego wymogu). Przeprowadzona diagnoza problemów stanowiących podstawę dla wyznaczenia wyżej wymienionych obszarów nie może być jednak ani częścią samej uchwały, ani załącznikiem do niej. To tylko materiały stanowiące merytoryczną podstawę dla przygotowania rzeczonej uchwały.

Dowiedz się więcej:

http://www.ptrm.pl/aktualnosci/prawo/ustawa-o-rewitalizacji-warto-wiedziec (dostęp: 20.09.2017)

http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Rada-Miasta-wyznaczyla-obszary-do-rewitalizacji,a,52651 (dostęp: 20.09.2017)

Czy artykuł był pomocny?