Przygotuj projekt uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji – części fakultatywne

Przewiń w dół
Opublikowano:

Przygotuj projekt uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji – części fakultatywne

Po określeniu projektowanego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji należy rozważyć jeszcze jedną kwestię – zasadność określenia w uchwale dodatkowych ograniczeń na obszarze rewitalizacji. Można wprowadzić dwa rodzaje takich ograniczeń:

  • wyznaczenie na rzecz gminy prawa pierwokupu obejmującego wszystkie nieruchomości położone na obszarze rewitalizacji – w konsekwencji jeżeli jakikolwiek właściciel wymienionych nieruchomości (zarówno gruntowych, jak i lokalowych) wyrazi wolę ich zbycia, gmina, jeżeli uzna to za stosowne, będzie mogła wstąpić na miejsce nabywcy,
  • zakaz lub ograniczenie możliwości wydawania w ramach obszaru rewitalizacji decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli władze gminy chcą w ten sposób powstrzymać niekontrolowane zagospodarowanie danego terenu; może zdarzyć się, że np. władze gminy mają pewną koncepcję wykorzystania niektórych nieruchomości i chcą doprowadzić do zablokowania innych działań, które takie cele by podważały.

Oba ograniczenia będą wiążące w ciągu dwóch lat od dnia wejścia w życie uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Później zachowują swoją moc jedynie pod warunkiem wyznaczenia w gminie Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Dowiedz się więcej:

http://rewitalizacja.um.warszawa.pl/aktualnosci/wyja-nienie-dot-prawa-pierwokupu-nieruchomo-ci-na-obszarze-rewitalizacji (dostęp: 20.09.2017)

http://notariuszpogodno.pl/ustawa-o-rewitalizacji-nowy-pierwokup-na-rzecz-gminy/ (dostęp: 20.09.2017)

Czy artykuł był pomocny?