Przygotuj diagnozę strategiczną

Przewiń w dół
Opublikowano:

Przygotuj diagnozę strategiczną

W diagnozie strategicznej nie wyodrębniamy obszarów tematycznych. Analiza SWOT lub drzewo problemów podsumowujące ten etap planowania strategicznego wskazują kluczowe czynniki i bariery, które determinują dalsze prace nad dokumentem strategicznym. Dziedzictwo w tym ujęciu nie jest rozpatrywane jako spójny, wyodrębniony obszar analiz strategicznych. Jego elementy pojawią się zapewne np. w sferze społecznej, przyrodniczej, być może także gospodarczej, ale nie będą uznane za kluczowe.

Na przykład w diagnozie w obszarze społeczeństwo analiza dotyczyć może działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, w tym działające na rzecz dziedzictwa. Analiza dotycząca kapitału społecznego, w tym działań wolontariatu, także może służyć wydzieleniu obszaru wolontariat dla dziedzictwa.

W części dotyczącej gospodarki można również odnaleźć elementy związane z dziedzictwem, np. podczas analizy podmiotów gospodarczych według branż można wskazać podmioty sektora kreatywnego oraz podmioty turystyczne, dla których dziedzictwo stanowi co najmniej inspirację do podejmowanych działań.

Dziedzictwo pojawi się więc w podsumowaniu diagnozy, o ile ma (bądź może mieć) pod pewnymi warunkami kluczowe znaczenie dla rozwoju.

Czy artykuł był pomocny?