Przeprowadź diagnozę stanu dziedzictwa

Przewiń w dół
Opublikowano:

Przeprowadź diagnozę stanu dziedzictwa

W ramach tego kroku następuje pogłębienie informacji pochodzących z GPOZ. Warto zadbać o to, żeby był to proces szeroko partycypacyjny.

Diagnoza skupia się na zasobie dziedzictwa, pozwala więc odpowiedzieć na pytania:

  • co składa się na zasób dziedzictwa (jakie są jego poszczególne elementy)?
  • jaki jest stan zachowania poszczególnych elementów dziedzictwa?
  • jakie czynniki wpływają na obecny stan dziedzictwa?

Krok ten powinien zawierać także podsumowanie diagnozy dziedzictwa z wykorzystaniem np. analizy SWOT lub drzewa problemów.  Celem podsumowania prac diagnostycznych jest wskazanie tych elementów, które uznajemy za kluczowe i na których będzie opierała się strategia zarządzania dziedzictwem (szczególnie chodzi tu o sformułowane w niej cele).

Czy artykuł był pomocny?