Podpisz umowę z wojewódzkim konserwatorem zabytków

Przewiń w dół
Opublikowano:

Podpisz umowę z wojewódzkim konserwatorem zabytków

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez WKZ nastąpi podpisanie umowy, w której będą szczegółowo określone zasady przyznania dotacji i sposoby jej rozliczenia. Umowa przygotowywana przez WKZ o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac musi zawierać:

  1. zakres planowanych prac i termin ich realizacji,
  2. wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności,
  3. tryb kontroli wykonania umowy,
  4. sposób rozliczenia dotacji,
  5. warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Tabliczka informująca o udzieleniu przez WKZ w Opolu dotacji na prace w pałacu w Wysokiej (zrealizowany przez właściciela zabytku wymóg wynikający z umowy zwartej z WKZ o udzielenie dotacji), fot. I. Solisz.

Czy artykuł był pomocny?