Podejmij dalsze działania związane z rewitalizacją

Przewiń w dół
Opublikowano:

Podejmij dalsze działania związane z rewitalizacją

Po wyznaczeniu obszaru rewitalizacji będzie zasadne opracowanie gminnego programu rewitalizacji, czyli zbioru zróżnicowanych koncepcji w zakresie tego, w jaki sposób zdiagnozowane uprzednio problemy ograniczać. Jeżeli będzie to potrzebne, można następnie wykorzystać inne instrumenty rewitalizacji: Specjalną Strefę Rewitalizacji i miejscowy plan rewitalizacji. Tak więc samo wyznaczenie obszaru rewitalizacji nie będzie wystarczające. To tylko początek szerszych działań związanych z rewitalizacją.

Dowiedz się więcej:

Nowak M., Tokarzewska-Żarna Z., Ustawa krajobrazowa, rewitalizacyjna i metropolitalna. Komentarz do przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.

Czy artykuł był pomocny?