Opracuj kosztorys

Przewiń w dół
Opublikowano:

Opracuj kosztorys

Na podstawie wykonanej dokumentacji należy opracować kosztorys prac z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia, najlepiej jeżeli zostanie on przygotowany przez osoby (firmy), które przygotowywały dokumentację konserwatorską i budowlaną. Jednostki, których działalność w całości lub części finansowana jest ze środków publicznych, są zobowiązane do przygotowania kosztorysu wstępnego (inwestorskiego) z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia.

Część urzędów podaje szczegółowe wytyczne co do zakresu kosztorysu, np. kosztorys dotyczący robót budowlanych powinien zawierać następujące elementy: stronę tytułową, szczegółowy przedmiar robót, tabelę wartości elementów scalonych sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku odniesionych do elementu obiektu, kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych oraz uwzględnienie wartości netto i brutto.

 

Czy artykuł był pomocny?