Określ wskaźniki do bieżącego monitorowania i ewaluacji efektywności komunikacji i sposobu ich pomiaru

Przewiń w dół
Opublikowano:

Określ wskaźniki do bieżącego monitorowania i ewaluacji efektywności komunikacji i sposobu ich pomiaru

W zależności od stosowanych metod docierania do mieszkańców powinno się określić adekwatne wskaźniki efektywności komunikacyjnej. Przy opracowywaniu gminnego programu opieki nad zabytkami może to być liczba uczestników spotkań, skala zwrotu ankiet, liczba pomysłów na działania, zaproponowanych przez mieszkańców itp. Należy też określić sposób pomiaru wskaźników (np. listy obecności, poprawnie wypełnione ankiety itp.). Ponadto warto określić, jaka skala skuteczności będzie dla naszej strategii sukcesem, biorąc pod uwagę wielkość gminy, nakłady na realizację strategii, liczbę zróżnicowanych narzędzi i kanałów zastosowanych w celu lepszego dotarcia do zróżnicowanych grup odbiorców.

Czy artykuł był pomocny?