Określ system wdrażania i monitorowania programu

Przewiń w dół
Opublikowano:

Określ system wdrażania i monitorowania programu

W ramach tego kroku określamy system realizacji programu, w tym źródła finansowania przewidywanych celów i działań. Bardzo ważne na tym etapie jest określenie systemu monitoringu, co pozwoli nam badać, czy zapisane w dokumencie cele są realizowane, oraz będzie stanowiło podstawę ewentualnych aktualizacji (o czym szerzej w następnej ścieżce).

Czy artykuł był pomocny?