Określ ramy czasowe

Przewiń w dół
Opublikowano:

Określ ramy czasowe

Istotne jest ustalenie, w jakim czasie strategia ma być realizowana. Okres ten powinien być spójny z okresem realizacji działań, których dotyczy strategia. Jeśli dotyczy na przykład partycypacyjnego opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami – powinna obejmować okres przewidziany na pracę nad programem, z dodatkowym czasem na działania promocyjne i ewaluację strategii.

Czy artykuł był pomocny?