Określ dotychczasowe miejsce dziedzictwa w lokalnej polityce rozwoju

Przewiń w dół
Opublikowano:

Określ dotychczasowe miejsce dziedzictwa w lokalnej polityce rozwoju

Ważnym elementem poprzedzającym formułowanie celów odnoszących się do dziedzictwa w ramach GPOZ jest analiza dotychczasowych działań na rzecz dziedzictwa, podejmowanych w JST. W tym celu należy przeanalizować zapisy w już istniejących dokumentach strategicznych i planistycznych, sprawdzić, czy i w jaki sposób odnoszą się one do dziedzictwa. Warto przeanalizować na tym etapie raporty z monitoringu tych dokumentów, dzięki czemu będziemy mieli wiedzę na temat podejmowanych działań, tj. które z nich są długofalowe, czy podejmowane działania przynoszą zakładane efekty, a także czy i na jakiej płaszczyźnie podejmowana jest współpraca pomiędzy interesariuszami dziedzictwa.

Czy artykuł był pomocny?