Określ cele strategii komunikacyjnej

Przewiń w dół
Opublikowano:

Określ cele strategii komunikacyjnej

Kluczowe dla budowania skutecznej strategii komunikacji jest określenie celów, którym ma ona służyć. Czy zależy nam wyłącznie na tym, żeby mieszkańcy mieli lepszą wiedzę na temat zasobów dziedzictwa? Czy ważne jest pozyskanie opinii na temat działań w zakresie opieki nad zabytkami? Czy chcemy w sposób ciągły włączyć mieszkańców we współdecydowanie w zakresie zarządzania dziedzictwem i podejmowania bieżących informacji? Czy ma ona służyć aktywizacji mieszkańców i włączeniu ich we wspólne działania? Czy ma ona być ukierunkowana na długofalową edukację młodzieży? W zależności od celu czy celów komunikacji należy stworzyć odpowiadającej jej strategię. Może ona być ograniczona do jednego celu strategicznego lub może być szeroka i obejmować różnorodne cele. Wówczas poszczególne cele i grupy docelowe powinny być też uwzględnione w przygotowanym planie komunikacji.

Czy artykuł był pomocny?