Oczekuj na ocenę

Przewiń w dół
Opublikowano:

Oczekuj na ocenę

Ostatnim etapem jest zawsze oczekiwanie na ocenę. Należy jednak liczyć się z tym, że będziemy kilkakrotnie proszeni o wyjaśnienia i uzupełnienia. Ocena projektów została podzielona na dwa etapy:

Etap I – preselekcja, czyli ocena projektów na podstawie pełnej dokumentacji aplikacyjnej w kontekście kryteriów formalnych oraz kryteriów merytorycznych I stopnia.

Etap II – ocena ostateczna, czyli ocena projektów na podstawie pełnej dokumentacji aplikacyjnej w kontekście kryteriów merytorycznych II stopnia.

Na obu etapach oceny możemy być poproszeni o uzupełnienie braków formalnych i oczywistych omyłek. Wymaga to ponownej mobilizacji zespołu i przygotowania wszystkich uzupełnień. W konkursie dla regionów lepiej rozwiniętych, ogłoszonym w 2016 roku, z 18 złożonych wniosków aż 8 odpadło z powodów

 

Czy artykuł był pomocny?