Krok 8. – Umowa z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

Przewiń w dół
Opublikowano:

Krok 8. – Umowa z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez WKZ nastąpi podpisanie umowy, w której będą szczegółowo określone zasady przyznania dotacji i sposoby jej rozliczenia. Umowa przygotowywana przez WKZ o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac, musi zawierać:

  1. zakres planowanych prac i termin ich realizacji;
  2. wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności;
  3. tryb kontroli wykonania umowy;
  4. sposób rozliczenia dotacji;
  5. warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
Czy artykuł był pomocny?