Krok 5. – Wniosek o udzielenie dotacji

Przewiń w dół
Opublikowano:

Krok 5. – Wniosek o udzielenie dotacji

Wniosek o udzielenie dotacji należy skierować do właściwego miejscowo WKZ i trzeba pamiętać, że wnioski w poszczególnych województwach różnią się między sobą, Na stronach poszczególnych urzędów znajdują się gotowe wzory, ułatwiające właściwe przygotowanie danych oraz niezbędnych załączników. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wymaga wskazania następujących obowiązkowych danych i dokumentów:

 • imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;
 • rodzaj prac;
 • określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;
 • harmonogram realizacji prac;
 • oświadczenie wnioskodawcy o dysponowaniu zasobami rzeczowymi i kadrowymi zapewniającymi prawidłową obsługę wykonanych prac;
 • kosztorys całkowitych kosztów prac.
W przypadku, gdy wykonawca prac jest wyłaniany na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, po jego wyborze należy przekazać WKZ pozwolenia konserwatorskie i budowlane oraz kopię najkorzystniejszej oferty, która została wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Oferta ta powinna zawierać wyodrębnione ceny zakupów materiałów niezbędnych do wykonania prac

Dokumenty do pobrania

 • Przykładowy szablon wniosku o dotację

  Format pliku: Wielkość pliku: 47 kB Pobierz plik
 • Przykładowy szablon wniosku o dotację

  Format pliku: Wielkość pliku: 456 kB Pobierz plik
 • Przykładowy szablon wniosku o dotację

  Format pliku: Wielkość pliku: 120 kB Pobierz plik
Czy artykuł był pomocny?