Krok 4 Uprawnienia do prowadzenia prac

Przewiń w dół
Opublikowano:

Krok 4 Uprawnienia do prowadzenia prac

Do prowadzenia prac konserwatorskich należy wybrać konserwatora, który będzie samodzielnie wykonywał prace lub będzie nimi kierował. W przypadku robót budowlanych niezbędny będzie wybór kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Osoby te muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy przy zabytkach zgodne z zapisami Ustawy oozionz – odpowiednio art. od 37 b do 37 h (wymóg ten nie dotyczy wniosków o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarach zabytkowych układów miejskich i wiejskich oraz zespołów budowlanych). Jeżeli osoby te będą wyłaniane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wystarczy przygotować oświadczenie o zastosowaniu takiego trybu.

 

Warto sprawdzić, czy na stronie internetowej właściwego miejscowo urzędu konserwatorskiego znajduje się wzór wniosku o wydanie pozwolenia, gdyż ułatwi to prawidłowe wypełnienie niezbędnych danych oraz przygotowanie koniecznych załączników.
Czy artykuł był pomocny?