Krok 3. – Opracowanie kosztorysu

Przewiń w dół
Opublikowano:

Krok 3. – Opracowanie kosztorysu

Na podstawie wykonanej dokumentacji należy opracować kosztorys prac z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia, najlepiej, jeżeli zostanie on przygotowany przez osoby (firmy), które przygotowywały dokumentację konserwatorską i budowlaną. Jednostki, których działalność w całości lub części finansowana jest ze środków publicznych są zobowiązane do przygotowania kosztorysu wstępnego (inwestorskiego) z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia.

Część urzędów podaje szczegółowe wytyczne co do zakresu kosztorysu np. kosztorys dotyczący robót budowlanych ma zawierać następujące elementy: stronę tytułową, szczegółowy przedmiar robót, tabelę wartości elementów scalonych sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku, odniesionych do elementu obiektu, kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych oraz uwzględniać wartość netto i brutto (http://www.torun.wkz.gov.pl/)

Czy artykuł był pomocny?