Krok 3. – Diagnoza problemów krajobrazu i jego uwarunkowań prawnych

Przewiń w dół
Opublikowano:

Krok 3. – Diagnoza problemów krajobrazu i jego uwarunkowań prawnych

– identyfikacja wszystkich ustaleń obowiązujących planów miejscowych zakresie obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

– identyfikacja uwarunkowań wynikających z:

  • form ochrony zabytków (obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków, parki kulturowe)
  • gminnej ewidencji zabytków
  • gminnego programu opieki nad zabytkami
  • form ochrony przyrody a także ustaleń zawartych w planach ochrony parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych
Czy artykuł był pomocny?