Dokonaj analizy stanu dziedzictwa kulturowego gminy

Przewiń w dół
Opublikowano:

Dokonaj analizy stanu dziedzictwa kulturowego gminy

W ramach tego kroku określa się potencjalne szanse i zagrożenia dla zachowania i ochrony dziedzictwa. Można do tego wykorzystać narzędzia analizy strategicznej, tj. SWOT i/lub drzewo problemów.

Ponieważ GPOZ jest dokumentem sektorowym, operacyjnym dotyczącym problematyki dziedzictwa, to zarówno SWOT, jak i drzewo problemów powinny odnosić się przede wszystkim do tej problematyki.

W ramach kroku 3. istotne jest także wskazanie, czy i w jakim zakresie aktualnie dziedzictwo wpływa na lokalny rozwój społeczno-gospodarczy. Warto sobie zadać pytania:

  1. Czy dziedzictwo jest powodem do dumy z miejsca zamieszkania?
  2. Czy pozwala na tworzenie/odtwarzanie więzi społecznych lokalnej społeczności?
  3. Czy stanowi podstawę wzmacniania kapitału społecznego, np. przez wolontariat na rzecz dziedzictwa?
  4. Czy w oparciu o dziedzictwo powstają miejsca pracy, rozwija się przedsiębiorczość społeczna?
Czy artykuł był pomocny?