Dokonaj analizy aktywności społecznej związanej z dziedzictwem

Przewiń w dół
Opublikowano:

Dokonaj analizy aktywności społecznej związanej z dziedzictwem

Dziedzictwo to zasób, który posiada wielu interesariuszy, dlatego też zarządzanie dziedzictwem powinno odwoływać się do współformułowania i współrealizacji określanych partycypacyjnie celów. Należy jednak pamiętać, że koncepcja governance (współzarządzania) wymaga sieci partnerów społecznych, dlatego tak istotne jest zdiagnozowanie już występującej aktywności społecznej związanej z dziedzictwem oraz określenie potrzeb współpracy. Na tym etapie poszukujemy więc odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy na terenie gminy działają organizacje społeczne związane (choćby pośrednio) z dziedzictwem?
  2. Czy wiemy, jaka jest ocena dziedzictwa (jego znaczenia dla procesów społecznych i gospodarczych) przez mieszkańców gminy (np. czy były prowadzone w tym obszarze jakieś badania, konsultacje np. przy okazji procesów rewitalizacji)?
  3. Czy gmina jest inicjatorem współpracy w zakresie dziedzictwa ze społecznością lokalną (np. organizuje konkursy, działania edukacyjne)?
Czy artykuł był pomocny?