Dobierz narzędzia i kanały komunikacji

Przewiń w dół
Opublikowano:

Dobierz narzędzia i kanały komunikacji

Należy określić listę narzędzi i metody dotarcia do odbiorców / uczestników. Lista ta powinna być na tyle szeroka, aby pozwalała na skuteczną komunikację ze wszystkimi wskazanymi grupami docelowymi. Może ona obejmować m.in. kampanie informacyjne (prasowa, radiowa, telewizyjna – jeśli np. funkcjonuje lokalna telewizja), materiały informacyjne i promocyjne – w formie drukowanej i elektronicznej, seminaria, konferencje, spotkania informacyjno-konsultacyjne, imprezy masowe. Przy opracowywaniu narzędzi i sposobu dotarcia do odbiorców należy uwzględnić wnioski płynące z przeprowadzonej diagnozy oraz powinno się zadbać o niwelację zidentyfikowanych i potencjalnych barier. Wśród kanałów dystrybucyjnych warto uwzględnić lokalne media, portale internetowe, media społecznościowe i aplikacje mobilne, korespondencję pocztową oraz pocztę elektroniczną, kontakt bezpośredni z potencjalnymi uczestnikami / odbiorcami. Plan komunikacji powinien określać, które ze wskazanych narzędzi i metod dotarcia zostaną zastosowane na poszczególnych etapach i do których grup docelowych zostaną skierowane.

Czy artykuł był pomocny?