Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Publikacje > Wnioski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Wnioski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Prezentowana publikacja jest jednym z numerów Kuriera Konserwatorskiego – pisma wydawanego przez narodowy Instytut Dziedzictwa. Zebrane w nim artykuły poświęcone są projektom miejscowych planów zagospodarowania w odniesieniu do ochrony dziedzictwa kulturowego. Podczas lektury należy wziąć pod uwagę możliwość aktualizacji prawodawstawa w zakresie zarówno ochrony zabytków jak i gospodarki przestrzennej

Całość publikacji jest dostępna w pdf: https://nid.pl/upload/iblock/732/732e44c1cb41625d4b505c8fab17ce85.pdf 

Wpisz czego szukasz