Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Baza Wiedzy > Konkurs „Samorząd dla Dziedzictwa”

Konkurs „Samorząd dla Dziedzictwa”

Ogólnopolski Konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków pod nazwą „Samorząd dla Dziedzictwa” jest szansą na nagrodzenie  prawidłowo opracowanych i wdrożonych gminnych programów opieki nad zabytkami.

Konkurs  „Samorząd dla Dziedzictwa” jest skierowany do samorządów gminnych (miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich), które wzorowo wywiązują się z obowiązku opracowywania i wdrażania Gminnych programów opieki nad zabytkami, spełniając ustawowe cele realizacji tych programów.zdjęcie z lotu ptak zabudowy miasteczka nad rzeką

Celem Konkursu jest promocja i upowszechnianie najlepszych wzorców w zakresie opracowywania i wdrażania gminnego programu opieki nad zabytkami, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – stanowi on dokument strategiczny w kontekście ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym na poziomie lokalnym. Prawidłowo opracowany gminny program i zadania, które służą ochronie i zachowaniu wartości dziedzictwa kulturowego oraz zrównoważonemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu gminy to przesłanki, które pozwalają na zgłoszenie się do konkursu .

Jakie są więc działania danej gminy w zakresie opieki nad zabytkami? Czy wywiązuje się ona z ustawowych celów realizacji programów chroniących nasze dziedzictwo? Postawienie takich pytań i uzyskanie na nie satysfakcjonujących odpowiedzi może być motywacją do wzięcia udziału w konkursie.

Kolejną motywacją jest to, że dla wyróżnionych gmin przewidziane są nagrody. Narodowy Instytut Dziedzictwa – koordynator konkursu – wyprodukuje film promujący walory dziedzictwa kulturowego regionu gminy, które otrzymają tytuł laureata.

Filmy zostaną przekazane włodarzom gmin do szerokiej promocji miejsca, którymi zarządzają. Dodatkowo, zwycięzcy mają zapewnioną promocję swojej gminy poprzez kampanię informacyjną prowadzoną na kanałach komunikacji zarządzanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Więcej informacji o konkursie na stronie https://nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=4320

Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Baza Wiedzy (1)
Powiązane Ścieżki działania (1)
Powiązane Dobre Praktyki (1)
Powiązane Narzędzia (0)
  Powiązane Akty Prawne (0)
   Powiązane Rewitalizacja (0)
    Powiązane Publikacje (0)

     Zobacz także

     Wpisz czego szukasz