Wnioski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Przewiń w dół

Wnioski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Prezentowana publikacja jest jednym z numerów Kuriera Konserwatorskiego – pisma wydawanego przez narodowy Instytut Dziedzictwa. Zebrane w nim artykuły poświęcone są projektom miejscowych planów zagospodarowania w odniesieniu do ochrony dziedzictwa kulturowego. Podczas lektury należy wziąć pod uwagę możliwość aktualizacji prawodawstawa w zakresie zarówno ochrony zabytków jak i gospodarki przestrzennej

Całość publikacji jest dostępna w pdf: https://nid.pl/upload/iblock/732/732e44c1cb41625d4b505c8fab17ce85.pdf 

Wnioski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Joanna Welc-Jędrzejewska, Ewa Kulesza-Serniewicz, Beata Makowska, Ewa Stieler, Elzbieta Jagielska, Kurier Konserwatorski nr 4/2009, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa 2009