Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w Polsce. Zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi rejestru A i C)

Przewiń w dół

Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w Polsce. Zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi rejestru A i C)

Publikacja powstała na podstawie danych dotyczących szeroko pojętego stanu zachowania zabytków nieruchomych w Polsce (księgi A i C), które  Narodowy Instytut Dziedzictwa zgromadził
w latach 2009−2017 podczas terenowej weryfikacji zabytków nieruchomych oraz badań terenowych reprezentatywnej grupy zabytków przeprowadzonych specjalnie na potrzeby Raportu w 2016 roku. Raport zawiera szczegółową prezentację zasobu zabytków wpisanych do rejestru z wyodrębnieniem zabytków wpisanych na listę Pomników Historii i Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Przedstawia diagnozę stanu ich zachowania oraz zaobserwowane tendencje i kierunki postępujących w tym zakresie zmian, omawia też rodzaje i skalę istniejących i przewidywanych zagrożeń. Raport zawiera również charakterystykę dokumentów ustanawiających zakres ochrony konserwatorskiej pod względem prawidłowości określenia przedmiotu i zakresu ochrony, wad formalno-
i materialnoprawnych decyzji, a także analizę działań służących ich usunięciu.

Publikacja dostępna w pdf:

https://nid.pl/pl/Wydawnictwa/inne%20wydawnictwa/RAPORT%20O%20STANIE%20ZACHOWANIA%20ZABYTK%C3%93W%20NIERUCHOMYCH.pdf 

Dostępne są również wojewódzkie raporty o stanie zachowania zabytków.

 

Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w Polsce. Zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi rejestru A i C)
Narodowy Instytut Dziedzictwa 2017