Gminny program opieki nad zabytkami. Poradnik metodyczny

Przewiń w dół

Gminny program opieki nad zabytkami. Poradnik metodyczny

Wydawnictwo jest praktycznym poradnikiem skierowanym do urzędników samorządowych, konserwatorów, prawników oraz wszystkich, którzy podejmują zadania związane z zarządzaniem dziedzictwem na terenie gmin. Jego zadaniem jest pomoc samorządom w poprawie stanu dziedzictwa na ich terenie, jednocześnie zwiększając konkurencyjność regionów. Poradnik przedstawia zalet, jakie wiążą się z ustanowieniem gminnego programu opieki nad zabytkami, przeprowadza czytelnika poprzez kolejne etapy jego tworzenia i wdrażania. Do publikacji dołączony jest zestaw odpowiednich aktów prawnych oraz wzory dokumentów takich, jak uchwały i regulaminy potrzebne do prac nad programem opieki nad zabytkami.

Publikacja dostępna w pdf: https://www.nid.pl/upload/iblock/5b9/5b969b15ceca07b4ed33ae2020cde48e.pdf

Gminny program opieki nad zabytkami. Poradnik metodyczny
Tomasz Błyskosz , Anna Fortuna-Marek, Elżbieta Jagielska, Iwona Liżewska, Bogna Oszczanowska, Jolanta Welc-Jędrzejewska, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa 2008.