Ogólnopolski Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym – „Zabytek Poznany”

Przewiń w dół
Opublikowano:

Ogólnopolski Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym – „Zabytek Poznany”

Jeżeli:
– Twoją pasją są zabytki oraz edukacja historyczna,
– jesteś właścicielem obiektu zabytkowego lub nim zarządzasz,
– pracujesz z ludźmi, którzy interesują się przeszłością oraz popularyzacją wiedzy o zabytkach,
– dziedzictwo wokół Ciebie nie jest Ci obojętne,
to zapraszamy Cię do Ogólnopolskiego Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym – „Zabytek Poznany”.
Jego celem jest promocja działań związanych z upowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie kulturowym oraz wzmocnienie świadomości społecznej dotyczącej wartości zabytków. Chcemy nagradzać i promować najlepszą działalność edukacyjną w tym zakresie prowadzoną przez zarządców i posiadaczy zabytków, a także osoby współpracujące z nimi.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie projekty, które:
– rozpoczęły się i zostały zrealizowane w 2016 roku;
– upowszechniały wiedzę o konkretnym zabytku, zabytkach lub przestrzeni zabytkowej bądź też przyczyniły się do zwiększania świadomości społecznej dotyczącej wartości i znaczenia konkretnych obiektów zabytkowych i wpływały na zwiększenie społecznego przekonania o potrzebie zachowania zabytków w dobrym stanie;
– przynajmniej częściowo angażowały uczestników projektu i/lub publiczność do poznawania zabytków in situ;
– były organizowane lub współorganizowane przez właścicieli, posiadaczy lub zarządców obiektów lub przestrzeni wpisanych do rejestru zabytków.
Obowiązują następujące kategorie:
– prelekcje, wykłady, warsztaty,
– aktywności plenerowe,
– wystawy i projekty multimedialne.
Na autorów najlepszych projektów czekają nagrody:
I miejsce -20.000,00 zł
II miejsce ‐ 15.000,00 zł
III miejsce ‐ 10.000,00 zł
wyróżnienie – 5.000,00 zł
Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać do 29 września 2017 r. na adres Narodowego Instytutu Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na Projekt edukacyjny Zabytek Poznany”.
Nadesłane prace oceniać będzie jury w składzie: 
• Iwona Solisz – wieloletni Opolski Konserwator Zabytków
• Hubert Mącik – Miejski Konserwator Zabytków w Lublinie
• Anna Czyżewska – prezes Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna, etnografka, animatorka społeczna i kulturalna, posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu projektów edukacyjnych
• Jan Mencwel  – kulturoznawca, pracownik Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu projektów edukacyjnych
• Karol Mazur – kierownik Działu Edukacji Muzeum Powstania Warszawskiego
• Filip Spek – Stowarzyszenie „Miasto Jest Nasze”
• Beata Bauer – kierownik Działu Kształcenia i Wydawnictw Narodowego Instytutu Dziedzictwa Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
Szczegółowe informacje o sposobie przygotowania zgłoszeń znajdują się w regulaminie konkursu.
Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w listopadzie 2017 roku.
Głównym organizatorem konkursu „Zabytek Poznany” jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Operatorem procedury konkursowej jest natomiast Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Wszelkie pytania należy kierować na adres: bbauer@nid.pl

Pliki do pobrania: