Zdobądź wiedzę o zasobie dziedzictwa

Przewiń w dół
Opublikowano:

Zdobądź wiedzę o zasobie dziedzictwa

Ujęcie dziedzictwa w programowaniu rozwoju i formułowanie celów zarządzania dziedzictwem zależy od tego, co składa się na nasze lokalne dziedzictwo. Należy odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

  1. Czy zasób dziedzictwa ma charakter unikatowy (np. czy na terenie naszej gminy występuje obiekt/-y wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, Pomnik Historii)?
  2. Jakie elementy składają się na dziedzictwo materialne naszej gminy, w jakim są stanie zachowania, jakie pełnią obecnie funkcje, do kogo należą (kto nimi zarządza)?
  3. Jakie elementy składają się na dziedzictwo niematerialne naszej gminy (terytorium) i czy jest to żywe dziedzictwo?
  4. Czy posiadamy jako gmina pełen zasób wiedzy na temat lokalnego dziedzictwa (np. czy mamy Gminną Ewidencję Zabytków, w jakiej formie)? Jeśli nie, czy widzimy możliwość uzupełniania braków tej wiedzy i w jaki sposób ?
  5. Czy wiedza, informacje na temat dziedzictwa są szeroko udostępniane (jeśli tak, to w jaki sposób, jeśli nie, czy istnieje możliwość udostępniania i upowszechniania tej wiedzy?) i dostosowane do różnych odbiorców (np. informacje przygotowywane są bez nadmiernej, specjalistycznej wiedzy)?
Czy artykuł był pomocny?