Sprawdź powiązanie celów

Przewiń w dół
Opublikowano:

Sprawdź powiązanie celów

Należy pamiętać, że strategia zarządzania dziedzictwem to jedna ze strategii sektorowych. Ponadto odnosi się ona do problematyki, która poruszana jest też w innych lokalnych dokumentach, np. GPOZ. Dlatego też warto przeanalizować powiązania celów strategii zarządzania dziedzictwem z innymi celami rozwoju przyjętymi w gminie (np. w strategii rozwoju społeczno-gospodarczego), przy czym szczególnie ważne jest zadbanie o koherentność (lub chociaż niesprzeczność) celów.

W praktyce można taką analizę przeprowadzić jako wskazanie powiązań poszczególnych celów.

Przykładowa tabela powiązań celów (wskazano tylko wybrane cele)
Cele strategii zarządzania dziedzictwem Cele strategii rozwoju Cele GPOZ
 Rozwój przedsiębiorczości i wspieranie pozarolniczych miejsc pracy Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ……. Inwentaryzowanie niematerialnego dziedzictwa gminy Poszukiwanie nowych funkcji dla obiektów zabytkowych, które utraciły swoje funkcje pierwotne ……
Odkrywanie i reinterpretowanie niematerialnego dziedzictwa gminy x x x
Włączenie dziedzictwa w procesy rozwoju gospodarczego x x x
………….
Czy artykuł był pomocny?