Wybierz dokumenty programowania, w których należy uwzględnić problematykę dziedzictwa

Przewiń w dół
Opublikowano:

Wybierz dokumenty programowania, w których należy uwzględnić problematykę dziedzictwa

W tym kroku zastanawiamy się, w jakim dokumencie (lub dokumentach) programowania uwzględnimy cele związane z zarządzaniem dziedzictwem.

Krok 3 musi wynikać ściśle z kroku 2.  

Np.

– jeśli w kroku 2 stwierdziliśmy, że powinno się wzmacniać procesy rozwojowe poprzez budowanie marki miejsca opartej o dziedzictwo, to naturalnym będzie, że wybierzemy strategię marki jako dokument, w którym dziedzictwo ujęte będzie szerszej niż w GPOZ,

– jeśli w kroku 2 stwierdziliśmy, że GPOZ nie odnosi się do ekonomicznego wymiaru dziedzictwa, a nasza gmina ma potencjał w tym zakresie (np. znajduje się na szlaku kulturowym lub ma tradycje wytwarzania miodów), to dokumentem, który powinniśmy opracować i ująć w nim dziedzictwo, jest strategia rozwoju.

Co ważne, krok 3 musi odnosić się także do istniejących, obowiązujących dokumentów programowania lokalnego w gminie. Jeśli np. mamy opracowaną strategię rozwoju, ale naszym zdaniem dziedzictwo ujęte jest w niej w sposób niewystarczający, możemy przeprowadzić  aktualizację, zamiast opracowywać nowy dokument. Jeśli natomiast strategia została opracowana przed kilkoma laty, łatwiejsze okaże się opracowanie nowego dokumentu z uwzględnieniem założeń dotyczących dziedzictwa.

Czy artykuł był pomocny?