Opracuj cele rozwoju

Przewiń w dół
Opublikowano:

Opracuj cele rozwoju

Jeśli w poprzednim kroku dziedzictwo nie zostało uznane za jeden z kluczowych czynników (aktywów) rozwoju, to odnoszące się do niego cele nie będą dotyczyły poziomu strategicznego. Zagadnienie to będzie ujmowane w celach operacyjnych (lub kierunkach działań) w ramach szerszych celów strategicznych, np. związanych z kapitałem społecznym czy rozwojem turystyki.

Na przykład jeśli cel strategiczny został sformułowany następująco: Cel strategiczny 1. Budowanie i wzmacnianie lokalnych więzi społecznych, to można wskazać, że cele operacyjne czy kierunki działań w ramach tego celu mogą dotyczyć dziedzictwa, np. poprzez wspieranie działania Kół Gospodyń Wiejskich kultywujących lokalne tradycje, organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży nt. lokalnych zabytków.

Czy artykuł był pomocny?