Określ cele i konieczne działania obejmujące dziedzictwo kulturowe

Przewiń w dół
Opublikowano:

Określ cele i konieczne działania obejmujące dziedzictwo kulturowe

Jest to etap programowania. Posiadając wiedzę z etapu diagnozy, wiedząc, jakim zasobem dziedzictwa dysponujemy (krok 1.) oraz jakie do tej pory podejmowaliśmy działania na rzecz dziedzictwa (krok 2.), możemy określić hierarchię celów. Przyjęte cele mają stanowić odpowiedź na zdiagnozowane problemy / bariery i wyzwania związane z zarządzaniem dziedzictwem (krok. 3). W celach powinna zostać zawarta przewidywana wizja rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, w tym ujęcia dziedzictwa w tych procesach.

Należy pamiętać, że tak jak i w każdym innym dokumencie opracowywanym w JST, cele zapisane w GPOZ, powinny być: precyzyjne, mierzalne, akceptowalne, realistyczne oraz powiązane z sobą następstwami czasowymi. Ważne jest, żeby każdy z celów miał określony horyzont czasowy oraz odpowiedzialnych za realizację i podmioty, z którymi powinna być podejmowana współpraca w ramach określonych działań.

Czy artykuł był pomocny?