Monitoring

Przewiń w dół
Opublikowano:

Monitoring

Celom dedykowanym dziedzictwu przypisujemy wskaźniki monitorowania. Każdy cel (przynajmniej na poziomie strategicznym) powinien mieć przypisane wskaźniki monitorowania.

Co istotne, monitoring nie ogranicza się do zaprojektowania go jako systemu, ale powinien być stałą, wykonywaną w określonym czasie (zwykle raz w roku) czynnością. Raporty z monitoringu powinny być ogólnie dostępne, tak żeby każdy zainteresowany mógł uzyskać informacje, czy i w jakim zakresie realizowane są założone cele.

 

Czy artykuł był pomocny?