Krok 2. – Określenie niezbędnego zakresu prac

Przewiń w dół
Opublikowano:

Krok 2. – Określenie niezbędnego zakresu prac

Należy określić niezbędny zakres prac i robót z pomocą specjalistów. Planowane prace powinny mieć charakter konserwatorski utrwalający wartości zabytkowe, roboty budowlane dopuszczalne są w zakresie niezbędnym dla zachowania zabytku. W przypadku prac konserwatorskich i restauratorskich program powinien opracować konserwator zabytków określonej specjalności np. rzeźby, malarstwa. W przypadku robót budowlanych niezbędny projekt przygotowuje architekt z odpowiednimi specjalistami poszczególnych branż budowlanych

Czy artykuł był pomocny?